Hyalobarrier Gel

żel

wyrób medyczny

Kwas hialuronowy (hyaluronic acid)

Opakowanie:

1 strzykawka 10 mililitrów + 1 kaniula 5 cm
dostępny, cena 679,98 zł

Koszyk:

679,98 zł

Więcej informacji o Hyalobarrier Gel

Hyalobarrier Gel jest wskazany do stosowania w otwartych zabiegach chirurgicznych (w laparotomii) w celu zapobiegania zrostom lub ograniczenia zrostów po zabiegach chirurgicznych w obszarze jamy brzusznej lub miednicy

JAKIE SĄ KLINICZNE KONSEKWENCJE ZROSTÓW?

Następstwa pooperacyjnych zrostów są różnorakie. Chociaż większość ope­rowanych nie zgłasza poważniejszych dolegliwości, to znaczna liczba osób odczuwa uporczywe bóle, umiejscowione najczęściej w podbrzuszu. Ponad­to, u młodych kobiet zrosty mogą być przyczyną niepłodności. Najpoważ­niejszym jednak następstwem zrostów jest mechaniczna niedrożność jelit. Analiza 11 badań obejmujących razem 1000 pacjentek uskarżających się na przewlekłe bóle miednicy wykazała, że najczęstszą przyczyną bólu były w 40 % przypadków zrosty. U 30–41 % pacjentów z niedrożnością jelit, którzy byli poddani kolejnej operacji, przyczyną tej niedrożności były zrosty. W przypadku niedrożności jelita cienkiego, współczynnik ten wzrasta do 65–75 %. W sytuacji braku natychmiastowej diagnozy i leczenia istnieje duże ryzyko zgonu (10 %). Ponadto, nawet u doświadczonych chirurgów przy relaparotomii istnieje ryzyko przypadkowej enterotomii (19 %), a przy laparosko­powej adhezjolizie ryzyko uszkodzenia jelit (10-25 %). Szacuje się, że 15–20 % przypadków wtórnej niepłodności jest powodowanych obecnością zrostów. Zrosty stanowią także istotny czynnik, który ma wpływ na przebieg powtórnych ope­racji, ponieważ ich obecność wydłuża czas kolejnego zabiegu średnio o 18 minut. W przypadku laparotomii czas trwania zabiegu zwiększa się o średnio 24 minuty. Obecność zrostów i powikłań, jakie mogą one powodować stanowi także problem ekonomiczny, ponieważ wzrasta ilość ponownych przyjęć i czas hospitalizacji, co zwiększa znacznie koszty leczenia. Dla pacjentów, powikłanie jakim są zrosty jest przyczyną kolejnych dodatkowych dolegliwości, które wymagają leczenia, często także ponownego zabiegu operacyjnego, a których można uniknąć stosując profilaktykę prze­ciwzrostową, w tym także odpowiedni środek zapobiegający zrostom.

Kategorie Hyalobarrier Gel

Biolevox HA One

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka

599,00 zł

Biolevox HA

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka

209,98 zł

Proyal M 40

iniekcja, 2 mililitry

Suplasyn 1-Shot

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka

289,98 zł

HYRUAN ONE 2% ( 0,06 g/3 ml)

iniekcja, 1 ampułka

MD-Lumbar

iniekcja, 10 fiolek x 2 mililitry

619,00 zł

StawON roztwór do wstrzykiwań dostawowych

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka 3 mililitry

Proyal M 80

iniekcja, 4 mililitry

Synocrom

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka

56,98 zł

SYNCHRO Start 32 mg/2ml

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka 2 ml

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.